وبینار تخصصی هوشمندسازی و زلزله

وبینار تخصصی هوشمندسازی و زلزله
زمان برگزاری
تاریخ:
۰۱
اسفند
۱۴۰۲
ساعت: ۱۰:۰۰
مدت: 2 ساعت
محل برگزاری

اضافه کردن به تقویم گوگل
کمیته تاب آوری و زیست پذیری شهری مجمع شهرداران آسیایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار می کند: ‌‌‌‌وبینار «نقش سیستم هشدار سریع زلزله و ضرورت هوشمند سازی در واکنش و پاسخ موثر به بحران»
مجمع شهرداران آسیایی
مجمع شهرداران آسیایی
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
عبدالرحمن زاده عبدالرحمن صفرعلى/نايب رئيس مجمع و معاون شهردار دوشنبه
عبدالرحمن زاده عبدالرحمن صفرعلى/نايب رئيس مجمع و معاون شهردار دوشنبه
دكتر على نصيرى/ رئيس كميته شهرهاى تاب آور مجمع و رئيس سازمان مديريت بحران تهران
دكتر على نصيرى/ رئيس كميته شهرهاى تاب آور مجمع و رئيس سازمان مديريت بحران تهران
دكتر ولاديمير كوسوبوكف/ دانشمند ارشد آكادمى علوم روسيه
دكتر ولاديمير كوسوبوكف/ دانشمند ارشد آكادمى علوم روسيه
دكتر آنتونلا پرسان/ سياستگذار مخاطرات طبيعى اتحاديه علوم زمين اروپا
دكتر آنتونلا پرسان/ سياستگذار مخاطرات طبيعى اتحاديه علوم زمين اروپا
دكتر عبدالله جان ذوالفقار/ دانشيار دانشگاه فنى استانبول و عضو موسسه مديريت بلايا
دكتر عبدالله جان ذوالفقار/ دانشيار دانشگاه فنى استانبول و عضو موسسه مديريت بلايا
 اسماعيل سليمى/ معاون پيشگيرى و كاهش خطر سازمان مديريت بحران تهران
اسماعيل سليمى/ معاون پيشگيرى و كاهش خطر سازمان مديريت بحران تهران
دكتر مهدى زارع/ عضو هيأت علمى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و رئيس مركز پيش بينى زلزله
دكتر مهدى زارع/ عضو هيأت علمى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و رئيس مركز پيش بينى زلزله
دكتر سيدمجتبى حسينى/ مشاور رئيس سازمان مديريت بحران تهران در زلزله
دكتر سيدمجتبى حسينى/ مشاور رئيس سازمان مديريت بحران تهران در زلزله

کمیته تاب آوری و زیست پذیری شهری مجمع شهرداران آسیایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار می کند: ‌‌‌‌وبینار «نقش سیستم هشدار سریع زلزله و ضرورت هوشمند سازی در واکنش و پاسخ موثر به بحران»