سومین نشست سینمای شهری برگزار شد

سومين رويداد سينماى شهرى مجمع شهرداران آسيايى با محوريت چالش هاى توسعه شهرى برگزار شد.

اين نشست كه به اكران و نقد و بررسى مستند “شهرى شدن” اثر گرى هاست ويت اختصاص داشت، با حضور اساتيد برجسته دانشگاه شهيد بهشتى از جمله دكتر سحر ندايى طوسى، دكتر مظفر صرافيان و دكتر آزاده لك و جمعى از دانشجويان و علاقمندان حوزه شهرسازى برگزار شد.

فرصتها و چالشهاى توسعه شهرى و سير تغيير و تحولات شهرها از جمله موضوعات مطرح شده در اين نشست بود.