اولین رویداد چالش نوآوری در شهرهای آسیایی

فرم ثبت چالش های شهری

مطابق فراخوان برگزاری رویداد پیش رو به تفصیل گفته شد، این رویداد اولین رویداد از سری برنامه های این پلتفرم است که با هدف بکارگیری خلاقیت و نوآوری شهروندان شهرهای سرتاسر قاره آسیا، برای حل چالش‌های کوچک و متوسط مقیاس ایجاد شده است. از این رو جهت مشارکت در این رویداد و  کمک به حل چالش های شهری خود، با پر کردن فرم زیر، می توانید در اولین رویداد چالش نوآوری در شهرهای آسیایی شرکت نمایید.