فرهنگ و گردشگری شهری

فرهنگ و گردشگری شهری

اعضا کمیته:

شهردار مشهد، ایران( آقای محمدرضا قلندر شریف)

شهردار مشهد، ایران( آقای محمدرضا قلندر شریف)

رئیس کمیته "فرهنگ و گردشگری شهری "
شهردار آنتالیا، ترکیه(Muhittin Böcek)

شهردار آنتالیا، ترکیه(Muhittin Böcek)

دبیرکمیته "فرهنگ و گردشگری شهری "

شهرهای عضو:

اخبار و رویدادهای مرتبط:

مجله فارن افرز شماره 5، سپتامبر و اکتبر 2023 نسخه دیجیتال
پنجمین شماره مجله فارن افرز در سال 2023 که ویژه سپتامبر و اکتبر است، تیتر اصلی و طرح جلد خود را به پرونده‌ای با عنوان «ناامیدی دیکتاتورها» اختصاص داده است.