مرسین

مرسین
  • کشور: ترکیه
  • شهر: مرسین
  • جمعیت: 1,085,000 نفر
  • مساحت: 1 کیلومترمربع
Vahap Seçer

شهردار: Vahap Seçer

او در ۵ اکتبر ۱۹۶۳ در منطقه تارسوس مرسین متولد شد. وی از دانشکده کشاورزی دانشگاه چوکوروا فارغ التحصیل گردید. وهب سچر بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به عنوان نماینده CHP مرسین در دوره های ۲۳ و ۲۴ مجلس خدمت کرد. وی در انتخابات عمومی ادارات محلی در ۳۱ مارس ۲۰۱۹ به عنوان شهردار کلانشهر مرسین انتخاب شد و همچنان به خدمت خود ادامه می دهد.

مرسین، شهر بندری مهمی در ساحل مدیترانه با میراث فرهنگی غنی، است. این شهر از آنجایی که بزرگترین بندرگاه ترکیه در آن قرار دارد، به عنوان یک مرکز اقتصادی حیاتی شناخته شده و به تجارت و صنعت خود افتخار می کند. مرسین با داشتن موزاییک های رومی، کلیساهای بیزانس، عمارت های عثمانی و گالری های هنر معاصر، نگاهی به دوران مختلف ارائه می دهد.