بیت جلا

بیت جلا
  • کشور: فلسطین
  • شهر: بیت جلا
  • جمعیت: 11,758 نفر
  • مساحت: 13 کیلومترمربع
راجی جورج جاد الله زیدان

شهردار: راجی جورج جاد الله زیدان

بیت جالا ، یکی از شهرها در کرانه غربی رود اردن است.
این شهر، در استان بیت لحم واقع شده است و تحت کنترل دولت فلسطین است.
بیت جالا ، جزء شهرها ی کرانه باختری به حساب می آید.
بیت جالا و بیت ساحور ، ۳ مجتمع آباد را در شهر بیت لحم تشکیل داده اند.