بنت جبیل

بنت جبیل
  • کشور: لبنان
  • شهر: بنت جبیل
  • جمعیت: 30 نفر
  • مساحت: کیلومترمربع
حاج عفیف بازی

شهردار: حاج عفیف بازی

بنت جبیل یک منطقهٔ مسکونی در لبنان است که در استان نبطیه واقع شده‌است. بنت جبیل ۹٫۱۰ کیلومترمربع مساحت و ۳۰٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد. این ناحیه به دختر کوهستان شهرت دارد.