امان

امان
  • کشور: اردن
  • شهر: امان
  • جمعیت: 4,061,149 نفر
  • مساحت: 1,680 کیلومترمربع
Yousef Shawarbeh

شهردار: Yousef Shawarbeh

یوسف شاوربه (متولد 1968) یک سیاستمدار اردنی، چهلمین و شهردار فعلی امان، اردن از سال 2017 است. شاوربه دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق است. شاوربه یکی از اعضای شهرداری عمان بزرگ (GAM) و ریاست کمیته محلی محله طارق بود. او در سپتامبر 2013 به عنوان معاون شهردار GAM منصوب شد و در اوت 2017 به عنوان شهردار عمان منصوب شد. در مارس 2022، کابینه حکم شهرداری او را تمدید کرد

امان پایتخت و بزرگترین شهر اردن و مرکز اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این کشور است. با جمعیت 4,061,150 تا سال 2021، عمان شهر نخستی اردن است و بزرگترین شهر در منطقه شام، پنجمین شهر بزرگ در جهان عرب و دهمین منطقه بزرگ شهری در خاورمیانه است.