آلپو

آلپو
  • کشور: سوریه
  • شهر: آلپو
  • جمعیت: 2,317,000 نفر
  • مساحت: 190 کیلومترمربع

پرجمعیت ترین بخش سوریه ، حلب مرکز اشعار سنتی ، موسیقی ، غذاها و صنایع دستی عربی است. همچنین یک مرکز روشنفکری محسوب شده که دانشگاه حلب (1960) و انستیتوی موسیقی را شامل می‌شود. موزه باستان شناسی این شهر آثار باستانی موجود در شمال سوریه را در چندین سایت باستان شناسی بزرگ نمایش می دهد.