کارگاه آموزشی دیپلماسی عمومی

کارگاه آموزشی دیپلماسی عمومی
زمان برگزاری
تاریخ:
۱۰
اسفند
۱۴۰۲
ساعت: ۰۰:۰۹
مدت: 3 ساعت
محل برگزاری

اضافه کردن به تقویم گوگل
کارگاه نیم روزه دیپلماسی عمومی به آموزش مبانی دیپلماسی عمومی، سیر تطور این حوزه در طول تاریخ و مطالعه موردی اقدامات و سیاست های کشورهای مختلف در زمینه دیپلماسی عمومی و زیرمجموعه های آن، از جمله برندسازی ملی اختصاص دارد. این کارگاه آموزشی برای کسانی طراحی شده است که در زمینه دیپلماسی عمومی در دستگاه‌ها […]
مجمع شهرداران آسیایی
مجمع شهرداران آسیایی
حمیدرضا غلامزاده/ دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی و معاون بین الملل شهرداری تهران
حمیدرضا غلامزاده/ دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی و معاون بین الملل شهرداری تهران

هزینه ثبت نام: یک میلیون تومان

کارگاه نیم روزه دیپلماسی عمومی به آموزش مبانی دیپلماسی عمومی، سیر تطور این حوزه در طول تاریخ و مطالعه موردی اقدامات و سیاست های کشورهای مختلف در زمینه دیپلماسی عمومی و زیرمجموعه های آن، از جمله برندسازی ملی اختصاص دارد.

این کارگاه آموزشی برای کسانی طراحی شده است که در زمینه دیپلماسی عمومی در دستگاه‌ها و سازمان های مرتبط با ارتباطات بین المللی فرهنگی فعالیت دارند یا علاقمند و فعال حوزه بین الملل که زمینه علاقمندی یا فعالیت آنها ارتباطات میان فرهنگی و تعامل با ملت های مختلف است. شرکت کنندگان در این کارگاه علاوه بر مبانی نظری دیپلماسی عمومی، روش های کاربردی طراحی و ارزیابی فعالیت های دیپلماسی عمومی را نیز آموزش خواهند دید. به شرکت کنندگان گواهینامه بین المللی اعطا خواهد شد.

ثبت نام در کارگاه