چهارمین دوره مسابقات بازی استراتژیک ریسک

چهارمین دوره مسابقات بازی استراتژیک ریسک
زمان برگزاری
تاریخ:
۲۷
اردیبهشت
۱۴۰۳
ساعت: ۰۹:۰۰
مدت: 4 ساعت
محل برگزاری

اضافه کردن به تقویم گوگل
تفکر راهبردی، جنگ، منازعه، صلح، روابط بین الملل، کشورگشایی، روابط بین الملل! اینها همه واژگانی آشنا برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل هستند. اما متاسفانه تعامل دانشجویان با آنها اغلب در سطح تئوری باقی می ماند و بستری برای آزمون و خطا در این زمینه وجود ندارد. اگر دانشجو یا فعال این حوزه […]
مجمع شهرداران آسیایی
مجمع شهرداران آسیایی
اندیشکده خانه دیپلماسی
اندیشکده خانه دیپلماسی

ثبت نام فردی: 300 هزار تومان

ثبت نام گروهی با 30 درصد تخفیف

تفکر راهبردی، جنگ، منازعه، صلح، روابط بین الملل، کشورگشایی، روابط بین الملل! اینها همه واژگانی آشنا برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل هستند. اما متاسفانه تعامل دانشجویان با آنها اغلب در سطح تئوری باقی می ماند و بستری برای آزمون و خطا در این زمینه وجود ندارد.

اگر دانشجو یا فعال این حوزه ها هستید و این مسأله دغدغه شما هم هست این رویداد برای شماست!

ما در مجمع میزبان چهارمین دوره مسابقات بوردگیم راهبردی «ریسک» خواهیم بود که از مهمترین بازیهای تفکر راهبردی در جهان است.

در این رویداد رقابت به صورت فردی یا گروهی (هر تیم متشکل از 3 نفر و همزمان 5 تیم در یک بازی) خواهد بود و هر تیم بر اساس سناریوهای مختلف تعدادی از کشورها و قلمروهای دنیا را در اختیار و طبق قواعد بازی فرصت کشورگشایی و فتح نقاط مختلف جهان را خواهد داشت.

بازی کنید و یاد بگیرید! منتظر شما هستیم!

ثبت نام رویداد