«پناه جویان ابدی یا موقت»

نشستی تحت عنوان «پناه جویان ابدی یا موقت» با مشارکت مجمع شهرداران آسیایی، معاونت بین الملل شهرداری تهران و UCLG-MEWAبرگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع شهرداران آسیایی به مناسبت «روز جهانی پناه جویان» نشستی تحت عنوان «پناه جویان ابدی یا موقت»  با مشارکت مجمع شهرداران آسیایی، مرکزارتباطات وامور بین الملل شهرداری تهران و سازمان شهرهای متحد و حکومت‌های محلی غرب آسیا و خاورمیانه موسوم به (UCLG-MEWA) برگزار می گردد.

گفتنی است این نشست با حضور چهره هایی چون: “پیمان ضیایی” به نمایندگی از شهرداری تهران، “مهدی ابراهیمی” به نمایندگی از شهرداری مشهد و از اعضای «مجمع شهرداران آسیایی»، “عباس علیپور” به نمایندگی از سازمان ملی مهاجرت و “سویدا اصلان ” به  نمایندگی از سازمان شهرهای متحد و حکومت‌های محلی غرب آسیا و خاورمیانه (UCLG-MEWA)برگزار خواهد شد.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست که به صورت آنلاین برگزار خواهد شد، می توانندسه شنبه 30 خردادماه ساعت12(به وقت تهران) به آدرس: https://us06web.zoom.us/j/82086431541 مراجعه کنند.