نشست شبيه سازى حق آبه ايران از افغانستان

مجمع شهرداران آسیایی دومين جلسه شبیه‌سازی مذاكره را با موضوع حق‌آبه ایران از افغانستان برگزار خواهد كرد.

این شبیه‌سازی كه با حضور اساتيد برجسته روابط بين الملل و فعالان حوزه محيط زيست برگزار مى شود، موضوع چالش برانگيز حق آبه ايران از افغانستان را در مورد بررسى و مذاكره قرار خواهد داد.

مجموعه نشستهاى شبيه سازى به دنبال تقویت مهارت استدلال و تصمیم‌گیری دغدغه‌مندان در مواجهه با چالش‌های پیچیده در حوزه محیط‌زیست، روابط بین‌الملل و … است.

به شركت كنندگان گواهینامه بین‌المللی اعطا خواهد شد.