مجمع میزبان وبینار تخصصی هوشمندسازی و زلزله

کمیته تاب آوری و زیست پذیری شهری مجمع شهرداران آسیایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار می کند: ‌‌‌‌

وبینار «نقش سیستم هشدار سریع زلزله و ضرورت هوشمند سازی در واکنش و پاسخ موثر به بحران»

سخنرانان:

  • . عبدالرحمن زاده عبدالرحمن صفرعلى/نايب رئيس مجمع و معاون شهردار دوشنبه
  • . دكتر على نصيرى/ رئيس كميته شهرهاى تاب آور مجمع و رئيس سازمان مديريت بحران تهران
  • . دكتر ولاديمير كوسوبوكف/ دانشمند ارشد آكادمى علوم روسيه
  • . دكتر آنتونلا پرسان/ سياستگذار مخاطرات طبيعى اتحاديه علوم زمين اروپا
  • . دكتر عبدالله جان ذوالفقار/ دانشيار دانشگاه فنى استانبول و عضو موسسه مديريت بلايا
  • . آقاى اسماعيل سليمى/ معاون پيشگيرى و كاهش خطر سازمان مديريت بحران تهران
  • . دكتر مهدى زارع/ عضو هيأت علمى پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و رئيس مركز پيش بينى زلزله
  • . دكتر سيدمجتبى حسينى/ مشاور رئيس سازمان مديريت بحران تهران در زلزله


زمان: سه شنبه/ ١ اسفند ١٤٠٢/ ساعت ١٠ تا ١٢


اين وبينار در بستر زوم به صورت عمومى برگزار خواهد شد و براى شركت در آن كافيست كيوآر كد روى پوستر را اسكن كنيد از لینک زیر استفاده کنید.

لینک نشست