مجمع میزبان نشست زنان و مدیریت شهری

به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، مجمع شهرداران آسیایی ميزبان نشست زنان و زندگی شهری بود.

در اين رويداد كه به همت شبكه زنان، جوانان و خانواده مجمع برگزار شد، دکتر مونا آشتیانی مشاور شهردار منطقه ١٣ و دکتر سحر گلکاری مدرس دانشگاه به اهمين مشاركت زنان در حوزه مديريت شهرى پرداختند.

نقش زنان در زندگی شهری، اثرگذارى آنها در مدیریت بحران ها و ضرورت بهره مندى از زنان کارآمد در زمینه مختلف های مدیریت شهری از جمله موضوعات موردبحث در اين نشست بود.