مجمع میزبان اولین دوره مسابقات دانشجویی بازی ریسک

اولین دوره مسابقات بوردگیم راهبردی «ریسک» با رویکرد آموزش مذاکره و تفکر راهبردی ویژه دانشجویان رشته‌های مرتبط با بین الملل با همکاری اندیشکده خانه دیپلماسی و به میزبانی مجمع شهرداران آسیایی برگزار خواهد شد.

این مسابقات با هدف استفاده از ظرفیت بازی رومیزی ریسک برای آموزش عملی تفکر راهبردی در سیاست خارجی به دانشجویان اجرا خواهد شد. بازی ریسک یکی از معروفترین بازی های رومیزی راهبردی است که در برخی از دانشگاه‌ های جهان به عنوان ابزاری آموزشی برای تقویت مهارت تفکر راهبردی و مذاکره در میان دانشجویان روابط بین الملل، علوم سیاسی و رشته های مشابه استفاده می شود.

در این دوره از مسابقات دانشجویان و فعالان بین الملل می توانند به صورت فردی یا گروهی شرکت کرده و با حضور اساتید و مسئولان سیاست خارجی و مسایل بین المللی به رقابت راهبردی بپردازند.

این مسابقات روز 17 اسفند از ساعت 9 تا 16 در محل دبیرخانه مجمع برگزار خواهد شد.

ثبت نام