شرکت عضو مجمع در نشست شهرهای میراث‌دار یونسکو

نشست «شبکه شهرهای میراث‌دار یونسکو» در شهر کاراتای ترکیه روز ۶ تیرماه با سخنرانی آنلاین شهردار بجنورد به عنوان عضوی از مجمع شهرداران آسیایی برگزار شد.

در این نشست که بخشی از گردهمایی دفتر اجرایی سازمان شهرها و دولتهای محلی متحد منطقه غرب آسیا (UCLG-MEWA) بود، شهردار محترم بجنورد آقای محمدعلی کشمیری ضمن معرفی میراث فرهنگی این شهر تاریخی، راهکارهای اتخاذشده برای حفاظت از این میراث در توسعه پایدار شهری را مورد بررسی قرار داد.

ایجاد علاقه عمومی به میراث فرهنگی، برندسازی و توسعه گردشگری با محوریت این میراث و تدوین برنامه توسعه با هدف نگهداری، احیا و بازتعریف کاربری بافت تاریخی از جمله راهکارهای مطرح‌شده در این راستا بود.