سومین نشست سینمای شهری با اکران مستند «شهری شدن»

سومین نشست سینمای شهری با اکران مستند «شهری شدن»
زمان برگزاری
تاریخ:
۱۸
اردیبهشت
۱۴۰۳
ساعت: ۰۹:۳۰
مدت: دو ساعت و نیم
محل برگزاری

اضافه کردن به تقویم گوگل
سومین رویداد سینمای شهری مجمع شهرداران آسیایی به اکران و نقد و بررسی مستند “شهری شدن” اثری از گری هاست ویت اختصاص دارد و چالش های توسعه شهری و سیر تغییر و تحولات شهرها را با حضور دکتر سحر ندایی طوسی، عضو هیئت علمی دانشگاه معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی، بررسی خواهد کرد. ثبت نام برای […]
مجمع شهرداران آسیایی
مجمع شهرداران آسیایی
پلتفرم این سیتی
پلتفرم این سیتی
دکتر سحر ندایی طوسی/ عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سحر ندایی طوسی/ عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

سومین رویداد سینمای شهری مجمع شهرداران آسیایی به اکران و نقد و بررسی مستند “شهری شدن” اثری از گری هاست ویت اختصاص دارد و چالش های توسعه شهری و سیر تغییر و تحولات شهرها را با حضور دکتر سحر ندایی طوسی، عضو هیئت علمی دانشگاه معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی، بررسی خواهد کرد.

ثبت نام برای عموم علاقمندان رایگان است و تا پایان روز 10 اردیبهشت ماه برای ثبت نام وقت دارید.

ثبت نام