سخنرانی دبیر کل مجمع در همایش «زاهدان من»

دبير كل مجمع شهرداران آسيايى در همايش “زاهدان من” بر ضرورت بهره مندى از ظرفيتهاى شهرى در پيشبرد ديپلماسى تأكيد كرد.

در اين همايش كه به مناسبت روز ملى زاهدان برگزار شد، حميدرضا غلامزاده ضمن تقدير از تلاش هاى شهردارى و شوراى شهر زاهدان براى توسعه ديپلماسى شهرى، استفاده از ظرفيتهاى فرهنگى و اقتصادى محلى را يكى از رويكردهاى نوين در اين راستا برشمرد.

مجمع شهرداران آسيايى و شهردارى زاهدان اولين رويداد استارت آپ ويكند شهرهاى آسيايى را در ارديبهشت ماه ١٤٠٣ برگزار خواهند كرد.