رویداد «نسیم نوروزی» میزبان سفرای خارجی

مجمع شهرداران آسیایی رويداد فرهنگى “نسيم نوروزی” را با حضور سفرا و نمايندگان خارجى برگزار کرد.

اين رويداد كه با همكارى شهرداری تهران، مؤسسه فرهنگى اكو و سازمان نوسازی عباس آباد در اكوپارك عباس آباد برگزار شد، ميزبان همسر وزير امورخارجه ايران، بانوان ديپلمات وزرات امورخارجه، دهها سفير خارجى و نمايندگان چند سازمان بين المللى بود.

نمايشگاه صنايع دستى، سفره هاى هفت سين مناطق مختلف ايران و كشورهاى حوزه نوروز، موسيقى فولكلور و مراسم درختكارى از جمله برنامه هاى اين رويداد فرهنگى بود كه با مشاركت فعال شهرهاى عضو مجمع شهرداران آسيايى از جمله زاهدان، لاهيجان، شاهين شهر و بجنورد و دو كشور عضو سازمان اكو، افغانستان و تاجيكستان، برگزار شد.