دیدار با موسسه فرهنگی اکو برای گسترش همکاری ها

دبير كل مجمع شهرداران آسيايى در ديدار با رئيس موسسه فرهنگى اكو بر گسترش همكارى ها تأكيد كرد.

حميدرضا غلامزاده و سعد سكندرخان در نشستى كه در موسسه فرهنگى اكو صورت گرفت، ضمن بررسى ظرفيتهاى همكارى بين دو سازمان، درباره پروژه ها و رويدادهاى مشترك گفتگو كردند.

معرفى و جذب همكارى در ابتكار جديد مجمع InCity نيز از جمله محورهاى اين ديدار بود.