برگزاری کارگاه آموزشی دیپلماسی عمومی

مجمع شهرداران آسیایی برگزار می کند:

«کارگاه آموزشی دیپلماسی عمومی»

مدرس: حمیدرضا غلامزاده، دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی

و معاون امور بین الملل شهرداری تهران

کارگاه نیم روزه دیپلماسی عمومی به آموزش مبانی دیپلماسی عمومی، سیر تطور این حوزه در طول تاریخ و مطالعه موردی اقدامات و سیاست های کشورهای مختلف در زمینه دیپلماسی عمومی و زیرمجموعه های آن، از جمله برندسازی ملی اختصاص دارد.

این کارگاه آموزشی برای کسانی طراحی شده است که در زمینه دیپلماسی عمومی در دستگاه‌ها و سازمان های مرتبط با ارتباطات بین المللی فرهنگی فعالیت دارند یا علاقمند و فعال حوزه بین الملل که زمینه علاقمندی یا فعالیت آنها ارتباطات میان فرهنگی و تعامل با ملت های مختلف است. شرکت کنندگان در این کارگاه علاوه بر مبانی نظری دیپلماسی عمومی، روش های کاربردی طراحی و ارزیابی فعالیت های دیپلماسی عمومی را نیز آموزش خواهند دید. به شرکت کنندگان گواهینامه بین المللی اعطا خواهد شد.

زمان: پنجشنبه 10 اسفند 1402/ ساعت 9 تا 12

مکان: دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی

هزینه ثبت نام: یک میلیون تومان

ثبت نام