برگزارى نشست حقوق بشر با همكارى دانشگاه تهران

همايش روز جهانى حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر در جهان، ايران و شهر» به همت مجمع شهرداران آسيايى و ميزبانى دانشكده مطالعات جهان برگزار شد.

اين همايش كه در سه پنل تخصصى به بررسی مسائل و چالشهاى حوزه حقوق بشر پرداخت، با سخنرانى دبير كل مجمع شهرداران آسيايى آقای حمیدرضا غلامزاده و رئيس دانشكده مطالعات جهان آقاى دكتر سعيدرضا عاملى آغاز شد.

سخنرانان افتتاحيه ضمن تأكيد بر اهميت موضوع حقوق بشر در جهان امروزى و نقش آن در تعالی زندگی شهروندان، از استانداردهای دوگانه ای که حقوق بشر را در عرصه بین الملل تحت تاثیر قرار داده است انتقاد کردند. دکتر غلامزاده با اشاره به جنگ اخیر رژیم اسرائیل علیه غزه و انفعال سازمان های بین المللی، آن را نمونه بارز نقض حقوق بشر برشمرد و وتوی قطعنامه سازمان ملل برای آتش بس در غزه توسط آمریکا را محکوم کرد.

در ادامه پنل نخست کنفرانس با سخنرانی آقای دکتر حسن حسینی درباره ماهیت و فلسفه حقوق بشر آغاز شد و با ارائه خانم دکتر الهام کدخدایی درباره چگونگی نقض حقوق بشر در فلسطین توسط شهرک های رژیم اسرائیل ادامه یافت. دکتر کدخدائی به این نکته اشاره کرد که فرآیند شهرک سازی نه تنها به صورت فیزیکی بلکه به شکل معنوی نیز در حال از بین بردن ماهیت و هویت فلسطینی است.

پنل دوم با سخنرانی آقای دکتر مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه درباره قوانین و اقدامات ایران برای پناهندگان و پاسداری از حقوق آنها آغاز شد. در ادامه پنل دکتر احمد بینا معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران و همکاری این ستاد با سازمان های بین المللی در زمینه های متفاوت حقوق بشر ارائه داد.

آقای اشتفان پریزنر نماینده سازمان ملل در ایران سخنران اول پنل سوم بود که درباره حقوق سالمندان، معلولین و کودکان به ویژه در محیط شهری پرداخت و اهمیت فراهم بودن دسترسی یکسان در شهرها را از مهمترین موارد توسعه پایدار برشمرد. در ادامه آقای یون کانگ هیون حمل و نقل پایدار را به عنوان یکی از موارد مهم در زمینه حقوق شهروندان مطرح کرد و گزارشی از فرآیند بهبود حمل و نقل عمومی در شهر سئول در جهت تأمین نیازهای تمام اقشار ارائه کرد.

کنفرانس «حقوق بشر در جهان، ایران و شهر» روز دوشنبه 20 آذر از ساعت 9 تا 12 در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد و شاهد حضور جمع کثیری از علاقمندان و دانشجویان و گروهی از سفرای خارجی و دیپلمات ها بود

IMG_9710
IMG_9708
IMG_9747
IMG_9748
IMG_9749