امضای تفاهم نامه میان مجمع شهرداران آسیایی و اوآنا

مجمع شهرداران آسيايى و سازمان خبرگزارى هاى آسيا-اقيانوسيه (اوآنا) تفاهم نامه همكارى رسانه اى به امضا رساندند.

اين تفاهم نامه كه در نشستى با حضور دبير كل مجمع شهرداران آسيايى حميدرضا غلامزاده، دبير كل اوآنا زمان رضاخانى و مديرعامل خبرگزارى جمهورى اسلامى (ايرنا) على نادرى منعقد شد، به دنبال گسترش همكارى ها در زمينه انتشار اخبار و اطلاع رسانى شهرى در حوزه آسيا و اقيانوسيه است.

تبادل اخبار و خبرنگار، برگزارى دوره ها و رويدادهاى آموزشى مشترك و استفاده از ظرفيتهاى شهرهاى عضو در عرصه بين الملل از جمله مفاد اين تفاهم نامه هستند.