EN

بیانیه اجلاس چهارم

Haikou Declaration
25 November 2014

ما شهرداران،فرمانداران و مدیران شهرهای آسیایی؛


پس از شرکت در چهارمین اجلاس مجمع عمومی مجمع شهرداران آسیایی با شعار " اقتصادهای نوآور: نقش شهرهای دولتهای محلی و شهرهای آسیایی" در 25 نوامبر 2014 در شهر هایکو چین: به تلاش‌های صورت پذیرفته در شکل گیری مجمع شهرداران آسیایی در تهران در نوامبر 2008 ، بازسازی ساختار آن در آوریل 2011 در اجلاس استانبول و قوام یافتن این مجمع در اجلاس بانکوک در سال 2012 ارج می نهیم؛ بر ترویج ایده شهرهای پاک و سبز در آسیا با بهره گیری از وسایل حمل و نقل عمومی مجهز به تجهیزات فنی پیشرفته موجود برای شهرها تا سال 2050 تاکید می کنیم؛ مراتب تقدیر و تشکر خود را به جناب آقای سوکومباند پاریباترا فرماندار محترم بانکوک و سومین رئیس مجمع شهرداران آسیایی به علت رهبری توانمندانه و حمایت چشمگیر خود در ارتقای مجمع شهرداران آسیایی ابراز می کنیم؛ آینده نگری و سخاوت شهرداری تهران تحت هدایت دکتر محمدباقر قالیباف، شهردار محترم تهران را در شکل‌گیری دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی از زمان تشکیل آن در سال 2008 و حمایتهای مستمر از آن را می‌ستاییم؛

The Fourth General Assembly

تشکر و قدردانی خود را به آقای نی کیانگ شهردار هایکو برای برگزاری عالی چهارمین اجلاس مجمع عمومی مجمع شهرداران آسیایی ابراز و از انتخاب ایشان به عنوان چهارمین رئیس مجمع شهرداران آسیایی استقبال می کنیم؛ از تلاشهای جناب آقای محمد خدادای دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی و همکاران ایشان در دبیرخانه به علت تلاشهای صادقانه شان در ارتقای جایگاه بین المللی مجمع شهرداران آسیایی و توسعه روابط آن با دیگر سازمانهای خواهر تشکر می کنیم؛ ایده‌های نوآورانه و پروژه های موفق عملیاتی شده توسط شهرداران مجمع شهرداران آسیایی و شهرهای عضو شامل اقتصادهای هوشمند و پایدار با استفاده از فناوری های نوین برای توسعه حمل و نقل عمومی انسان مدار و پویا ، ارایه خدمات و تسهیلات گردشگری بین شهری، مدیریت خدمات پسماند و حفظ منابع آبی را ستوده و ضمن تشویق همه اعضای مجمع شهرداران آسیایی برای تبادل بیشتر تجارب خوب و اطلاعات پروژه هایشان از طریق دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی و پایگاه اینترنتی آن؛

 • مصمم هستیم نهادهای حکمرانی محلی را در شهرهایمان تقویت کنیم و همکاریهای اقتصادی نوآور را میان شهرهای آسیایی به منظور تقویت توسعه پایدار شهرهای آسیایی ترویج بدهیم.
 • عزم جدی داریم که برای ترویج شکوفایی، کاهش شکاف توسعه‌ای، دستیابی به اهداف توسعه پایدار، توسعه روابط ملت-ملت، و ریشه کن کردن فقر در شهرهای آسیایی از طریق شبکه سازی منطقه ای و جهانی با یکدیگر همکاری کنیم؛
 • همه اعضاء را تشویق می‌کنیم که با تبادل بهترین تجارب و نوآوری های رقابتی در حوزه مدیریت شهری بیش از پیش به همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه شهر با شهر مبادرت کنند.
 • حوزه‌های اولویتی ذیل را برای همکاری بیشتر شهرهای عضو در دو سال آینده مشخص می کنیم؛
  • تشویق به همکاری اقتصادی بیشتر شهرهای آسیایی با تاکید ویژه بر فرصت‌های سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه‌ها؛
  • بویژه گردشگری، تجارت و همکاری اقتصادی در میان شهرهای آسیایی؛ طراحی یک تارنمای اینترنتی مجمع شهرداران آسیایی برای تبادل اطلاعات، به اشتراک
  • ایجاد یک بانک اطلاعاتی از گزارشها درباره پروژه های موفق شهری توسط همه شهرهای عضو
  • گذاشتن دیدگاهها و اخبار، تسهیل همکاری برای اجرای پروژه های مشترک، و شبکه سازی در مواجهه با چالشهای مشترک؛
  • تسهیل کردن مبادلات دانشگاهی و حرفه ای در همه زمینه های مرتبط با مدیریت شهری
  • به اشتراک گذاشتن تجارب و بهترین شیوه های عملیاتی در مدیریت شهری بویژه حمل و نقل عمومی، مدیریت بلایای طبیعی
 • تصمیم گرفتیم عضویت افتخاری مجمع شهرداران آسیایی را به پروفسور مسعود اسلامی به علت کمک ارزشمند‌شان در تحقق اهداف و آمال مجمع شهرداران آسیایی و توسعه همکاری نهادی بین شهرهای آسیایی اعطاء کنیم؛
 • تصمیم گرفتیم عضویت افتخاری مجمع شهرداران آسیایی را به پروفسور یانگهون کووآک رئیس سازمان شهرهای جهان به علت همکاری شایان توجه و تبادل دیدگاههای سودمند ایشان با مجمع شهرداران آسیایی و نقش سازمان شهرهای جهان در پیشبرد اهداف و مقاصد مشترک و خدمت به شهروندان کل جهان اعطاء کنیم؛
 • از طرح اعطای جایزه مجمع شهرداران آسیایی براساس اصول و رویه های پیشنهادی از جانب هیئت اجرایی که دربرگیرنده موارد ذیل است استقبال می کنیم:
  • یک جایزه دوسالانه به شهردار یکی از شهرهای آسیایی که به دستاوردهای چشمگیر و فوق العاده ای در زمینه مدیریت شهری دست یافته باشد؛
  • یک جایزه دوسالانه به یک روزنامه نگار، خبرنگار رسانه ای، مدیر سایت اینترنتی، یا هنرمندی که به پوشش خبری بهترین شیوه های عملیاتی در پروژه های شهری در شهرهای آسیایی مبادرت کرده باشد؛
  • ک جایزه دوسالانه به یک فرد دانشگاهی، پژوهشگر و یا فرد متخصصی که تالیف فوق العاده‌ای انجام بدهد و در آن راه حل های بدیع را برای چالشهای مشترک شهرهای آسیایی ارائه کند.
 • از ابتکار شهرداری تهران برای ایجاد یک کمیته منطقه ای برای همکاری بین شهرهای آسیایی در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری و حمل و نقل و ایجاد یک بانک داده های اطلاعاتی درباره حمل و نقل و ترافیک شهری براساس رویکرد انسان مدار و مبتنی بر مفاهیم جابجایی و توسعه پایدار ، پیرو ماده هشتم بیانیه مجمع شهرداران آسیایی در بانکوک قدردانی می کنیم و همه شهرهای عضو را تشویق می کنیم تا با این کمیته همکاری کنند و اطلاعات و داده های مرتبط را برای توسعه بیشتر و عملیاتی شدن این طرح ابتکاری ارائه کنند؛
 • بودجه سالانه دبیرخانه را که هیات اجرایی حمایت کرده است به تصویب می‌رسانیم و به دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی این اختیار را می دهیم که از منابع مالی مربوط به مشارکت اعضا در راستای عمل به وظایفش مطابق بودجه سالانه مجمع شهرداران آسیایی استفاده کند؛
 • از اعضای مجمع شهرداران آسیایی درخواست می‌کنیم تا حق عضویت خود و کمکهای داوطلبانه خود را به موقع پرداخت کنند؛
 • پیشنهادهای مطرح از جانب هیات اجرایی را درباره نامزدی شهرها برای میزبانی نشست‌ها به ترتیب ذیل به تصویب می‌رسانیم:
  • شهر غازیآن‌تپ ترکیه محل برگزاری پنجمین اجلاس مجمع شهرداران آسیایی در سال 2016 خواهد بود و شهردار این شهر از سال 2016 تا 2018 رئیس مجمع شهرداران آسیایی خواهد بود؛
  • از داوطلب شدن شهرهای تهران، قزوین، امان، کراچی، آنتالیا، بعلبک و غازان برای میزبانی نشستهای آتی هیات اجرایی و کمیسیون های سه گانه مجمع شهرداران آسیایی که در سال های 2015 و 2016 برگزار خواهد شد، قدردانی می کنیم.

  اطلاعات مفصل و برنامه دقیق هریک از این نشست‌ها توسط دبیرخانه ارائه خواهد شد.

 • از دبیرکل مجمع می‌خواهیم تا اجرای تصمیمات مقرر در مجمع عمومی را که در بیانیه هایکو و بیانیه های اجلاس قبلی انعکاس یافته است پیگیری کند و گزارش پیشرفت‌های حاصل را به هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی و مجمع عمومی اطلاع رسانی کند.