EN

بیانیه اجلاس اول

/بیانیه‌ها/بیانیه اجلاس اول
1

متن کامل بیانیه نهایی اولین اجلاس شهرداران آسیایی آبان ماه 1387در تهران

 • از نقش پیشگام مجمع مجالس آسیایی در ترویج یک رویکرد جامع نسبت به همگرایی منطقه‌ای در آسیا تقدیر نموده و اعلامیه تهران آن مجمع در سال 2007 را که "حکومت های محلی آسیایی، شوراهای شهر و شهرداران را با عنایت به ترویج همکاری و همگرایی در آسیا به تبادل اطلاعات و تجربیات تشویق می‌نماید" مورد توجه قرار می‌دهیم.
 • از ابتکار عمل عالیجناب آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران برای سازماندهی مجمع شهرداران آسیا به عنوان یک نهاد جدید با هدف ارتقا و تسهیل بیشتر همکاری و ارتباط شبکه‌ای بین شهرداران و شهرداری‌های شهرهای مهم در سراسر آسیا استقبال می‌نماییم.
 • سهم بزرگ شهرهای آسیایی به عنوان گاهواره های تمدن را در پیشرفت و توسعه جامعه بشری تصدیق می نماییم.
 • نقش اساسی شهرها را در تحقق حکمرانی خوب، توسعه پایدار و سعادت انسانی در سطوح ملی منطقه ای و جهانی مورد تاکید قرار می دهیم.
The First General Assembly
 • چشم انداز کلان شهرهای آسیا را به عنوان شهرهای منسجمی که از نظر تاریخی ممتاز، از حیث اقتصادی قوی، از لحاظ اجتماعی خوشبخت، از نظر فرهنگی متنوع، به لحاظ سیاسی تاثیرگذار، از دید فناوری پیشرفته، از جهت محیط فعال باشند ترسیم می نماییم.
 • این نکته را که تعامل و همگرایی بیشتر بین شهرهای بزرگ آسیا، توسعه شهری و تحقق استانداردهای بالای زندگی در سراسر آسیا را تسهیل می نماید، مورد توجه قرار می‌دهیم.
 • ظرفیت فراوان شهرهای مهم آسیایی برای همکاری شهر با شهر در زمینه هایی مانند برنامه ریزی و مدیریت شهری، گردشگری، تجارت و سرمایه گذاری، انرژی، علم و فناوری، مورد عنایت قرار می‌دهیم.
 • نسبت به چالش‌های پیش روی شهرهای آسیایی از جمله روند شتابان شهر نشینی، فرسایش زیست محیطی، آسیب پذیری، هویت فرهنگی اجتماعی، حمل و نقل عمومی غیر آسان، ایمنی و سلامت ناکافی، فقر و نابرابری، ناپایداری منابع مالی و بالایای طبیعی اظهار نگرانی می‌نماییم .
 • از توسعه شبکه‌های جدید بین شهرهای آسیایی به منظور تبادل اطلاعات ، سازماندهی همایش های کارشناسی و ابتکار طرح‌های پژوهشی مشترک و برنامه‌های آموزشی با هدف کسب آمادگی برای مواجهه با چالش‌های مشترک پیش روی مدیریت شهری کارآمد در آسیا حمایت می‌کنیم .
 • از روند آگاهی فزاینده نسبت به کارآیی حکومت محلی و مشارکت عمومی در پیشبرد و بهبود خدمات شهری در شهرهای بزرگ آسیا ابراز رضایت می‌نماییم.
 • عزم خود را برای حمایت از سیاست‌ها و اقداماتی که زمینه‌ساز ایفای نقش بیشتری برای مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری در مدیریت شهری است اعلام می‌داریم .
 • اراده خود را در خصوص همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و هم چنین سازمان‌ها و مجامع زیر منطقه‌ای درآسیا برای توسعه بیشتر، همکاری و هم‌گرایی در سراسر این قاره ابراز می‌داریم .
 • با این دیدگاه که ارتباطات بیشتر بین شهرهای بزرگ آسیایی ترویج شود و زمینه‌های ایجاد شهرهای مجازی به عنوان یک زیر ساخت موثر در حکمرانی خوب شهری تسهیل گردد ، تصمیم می گیریم یک درگاه اطلاعاتی بر روی اینترنت با پیوند همه شهرهای آسیایی ایجاد و نگهداری نماییم .
 • تصمیم می‌گیریم که در اجلاس های سالیانه مجمع شهرداران آسیا به میزبانی یک شهر داوطلب به منظور بحث و گفتگو در خصوص موضوعات مشترک مورد علاقه و هماهنگ کردن فعالیت‌ها در برابر چالش‌های مشترک مشارکت نماییم .
 • از ابتکار شایسته و سخاوتمند شهرداری تهران برای دایر کردن و میزبانی دبیرخانه مجمع شهرداران آسیا به منظور تسهیل برقراری روابط و فعالیت‌های شبکه‌ای در آینده و پیگیری و تحققق مفاد این بیانیه پایانی استقبال می‌نماییم .