گسترش همکاری‌ها بین مجمع و سازمان توسعه همكارى‌هاى علمی و فناورانه بین‌المللی

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی و رئیس سازمان توسعه همكارى‌هاى علمی و فناورانه بین‌المللی درباره گسترش همکاری‌ها در چارچوب ابتکار InCity دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که پیرو امضای تفاهم نامه میان مجمع و پلتفرم کانکت این مرکز صورت گرفت، حمیدرضا غلامزاده و امیرحسین میرآبادی ضمن بررسی ظرفیتها و امکانات طرفین برای افزایش همکاری های بین المللی به ویژه در سطح شهرهای آسیا، درباره رویداد پیش روی InCity تحت عنوان «اولین چالش نوآوری درشهرهای آسیایی» گفتگو کردند.

برگزاری رویدادهای علمی مشترک، استفاده از توانمندیهای علمی و دانشگاهی و جامعه متخصصین و ایجاد پایگاه های علمی در شهرها از جمله مهمترین زمینه های همکاری مطرح شده در این دیدار بود.

در حاشیه این دیدار تفاهم نامه های امضا شده نیز تبادل شد.