کتابخانه

مجله فارن افرز شماره 5، سپتامبر و اکتبر 2023 نسخه دیجیتال
پنجمین شماره مجله فارن افرز در سال 2023 که ویژه سپتامبر و اکتبر است، تیتر اصلی و طرح جلد خود را به پرونده‌ای با عنوان «ناامیدی دیکتاتورها» اختصاص داده است.