نشست رتبه بندی شهرهای آسیا برگزار شد

اولین نشست «رتبه بندی شهرهای هوشمند آسیا» به میزبانی مجمع شهرداران آسیایی و شهرداری تهران برگزار شد.

این نشست هیبریدی با حضور سخنرانان برجسته از سازمان ها و شرکتهای داخلی و خارجی از جمله کمیته شهرهای هوشمند مجمع شهرداران آسیایی، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر، هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت(تفتا)، پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر و هلدینگ فناپ، یونسکو، سازمان جهانی شهرهای هوشمند (WeGo) و اتحاد شهرهای پایدار هوشمند (U4SSC) برگزار شد.

نقش دولتها در هوشمندسازی شهری، اکوسیستم شهرهای هوشمند، ضرورت همکاری نهادهای مالی و علمی، مطالعه موردی شهرهای موفق و بررسی شاخصهای ارزیابی شهرهای هوشمند در کره جنوبی از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بودند.

این رویداد به همت کمیته شهرهای هوشمند و نوآور مجمع شهرداران آسیایی شکل گرفت که پلتفرمی برای به اشتراک گذاری ایده ها و تجربه های این حوزه نوین مدیریت شهری است و هدف آن کمک به توسعه هوشمند شهرها در سراسر آسیاست.