دسته بندی نشده

افتتاحیه پنجمین دوره کارآموزی بین‌المللی
۰۹ دی ۱۴۰۲
اختتامیه چهارمین دوره و افتتاحیه پنجمین دوره کارآموزی بین المللی مجمع شهرداران آسیایی روز پنجشنبه هفتم دی در دبیرخانه مجمع برگزار شد. روز پنجشنبه مراسم اختتامیه چهارمین دوره کارآموزان بین المللی مجمع شهرداران آسیایی با اعطای گواهی شرکت در دوره و هدایای کارآموزان برگزار شد. در این رویداد حمیدرضا غلامزاده دبیر کل مجمع ضمن خوشامد […]
برگزارى نشست حقوق بشر با همكارى دانشگاه تهران
۲۰ آذر ۱۴۰۲
همايش روز جهانى حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر در جهان، ايران و شهر» به همت مجمع شهرداران آسيايى و ميزبانى دانشكده مطالعات جهان برگزار شد. اين همايش كه در سه پنل تخصصى به بررسی مسائل و چالشهاى حوزه حقوق بشر پرداخت، با سخنرانى دبير كل مجمع شهرداران آسيايى آقای حمیدرضا غلامزاده و رئيس دانشكده مطالعات جهان آقاى دكتر سعيدرضا عاملى آغاز شد. سخنرانان افتتاحيه ضمن […]